Tin tức Quảng Bình

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(QBĐT) – Sáng 2-7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Du lịch và Hội Nông dân tỉnh.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Sở Du lịch ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Sở Du lịch ký kết chương trình phối hợp
6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng địa phương làm tốt công tác cán bộ ở các địa bàn sáp nhập địa giới hành chính, giới thiệu cán bộ chủ chốt tham gia nhân sự đại hội Đảng và kiện toàn nhân sự sau đại hội. Đến nay, toàn tỉnh có 150 cơ sở hội (giảm 7 cơ sở), 1.206 chi hội (giảm 24 chi hội), 23 chi hội, 46 tổ hội nghề nghiệp (tăng 6 chi hội); kết nạp 1.151 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 174.521 người và phát triển nguồn quỹ hội lên 2,7 tỷ đồng. Các cấp hội đã vận động hội viên giúp nhau hơn 312 triệu đồng (không lấy lãi); giúp 187 hộ hội viên nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế bằng các cây, con giống trị giá gần 1,3 tỷ đồng và 876 ngày công.
 
Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức 1.330 buổi tuyên truyền cho hơn 106.000 lượt hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp ủng hộ tiền, vật chất trị giá hơn 2 tỷ đồng.
 
6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đề ra mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân; chủ động kết nối, hướng dẫn thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể; vận động hội viên nông dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh và Sở Du lịch đã ký kết chương trình phối hợp, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định của Nhà nước về du lịch nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng trong cán bộ, hội viên nông dân; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương; tạo điều kiện, hỗ trợ cho cộng đồng dân cư nông thôn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, cảnh quan môi trường thiên nhiên, sản phẩm nông nghiệp truyền thống, sản phẩm OCOP để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ khách tham quan, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
 
Theo đó, căn cứ định hướng phát triển du lịch của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, hai bên sẽ triển khai xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng cộng đồng làm du lịch ở nông thôn, đặc biệt là những địa bàn có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, xây dựng mô hình farmstay (nông trại du lịch), homestay (lưu trú tại nhà dân); xây dựng làng văn hóa du lịch; phát triển hàng hóa lưu niệm phục vụ du lịch. 
 
Dương Công Hợp
,

Source link

Hiển thị thêm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close