Trang thông tin điện tử Quảng Bình Times

Từ ngày 1-2-2020, xã Nam Hóa nhập vào xã Thạch Hóa

(QBĐT) – Sáng 24-1, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10-1-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp hai đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. 
Từ ngày 1-2-2020, xã Nam Hóa được sát nhập vào xã Thạch Hóa.
Theo nghị quyết này, xã Nam Hóa sẽ được nhập vào xã Thạch Hóa. Hiện tại, xã Nam Hóa có 23,76km2 diện tích tự nhiên và 2.298 người. Sau khi sát nhập, xã Thạch Hóa mới sẽ có 74,70km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.649 người.
 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2020. Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Tuyên Hoá chỉ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.
 
Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10-1-2019, UBND huyện Tuyên Hoá sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện kiểm kê, thống kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thu hồi con dấu cũ, khắc đăng ký và sử dụng con dấu mới; bố trí công sở, cơ sở vật chất làm việc đối với đơn vị hành chính mới; chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức và công dân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng bộ các cấp; bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hệ thống chính trị mới; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
 
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ tổ chức ngày 1-2-2020.
 
Việc sát nhập đơn vị hành chính là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, nhằm tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội và hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.
 
Dương Công Hợp
,

Source link